RAZVOJ ZAPOSLENIH

Saznajte više o politici razvoja zaposlenih u CRH Srbiji

Ulaganje u razvoj zaposlenih u CRH Srbiji podrazumeva unapređenje njihovih znanja i veština radi ostvarivanja poslovnih ciljeva kompanije i istovremeno njihovog individualnog profesionalnog napredovanja.

Individualni pristup zaposlenima kroz pravljenje godišnjih individualnih razvojnih planova predstavlja značajan korak u ostvarivanju željenih ciljeva. U okviru toga, našim zaposlenima na raspolaganju je široka paleta internih i eksternih treninga, seminara i edukacija.

Posebno izdvajamo lokalnu menadžment akademiju, gde su naši zaposleni istovremeno i predavači i polaznici. Na taj način međusobno delimo znanja, jačamo postojeće veštine i učimo nove.

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Zahvaljujemo se naVašeminteresovanju, uskoroćetedobitinašodgovor.

Kontakt

Za tehničku podršku pozovite nas na 0800 325 425

O CRH-u

Saznajte više o CRH-u u svetu

Lokacije

Možete nas naći na sledećim lokacijama