Kolegijum direktora

Jedan od ciljeva našeg upravljačkog sistema je uravnotežen i održiv razvoj kompanije kroz tri dimenzije: ekonomsku, ekološku i društvenu.

KOLEGIJUM DIREKTORA

Mi vidimo vezu između korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti kao višestruku i dvosmernu. Sa jedne strane, korporativno upravljanje je oblast koju sa stanovišta društvene odgovornosti stalno unapređujemo kako bi se osigurala transparentnost, a sa druge strane, to je sredstvo putem kojeg nastojimo da društveno odgovorne prakse implementiramo u sve oblasti našeg poslovanja.

Jedan od ciljeva našeg upravljačkog sistema jeste da osigura uravnotežen i održiv razvoj kompanije u vremenu i to kroz tri dimenzije: ekonomsku, ekološku i društvenu.

Najviše upravljačko telo kompanije CRH Srbija je Izvršni odbor. Zastupljenost ženskog pola u najvišem upravljačkom telu kompanije iznosi 50 procenata.

FREDERIC AUBET, GENERALNI DIREKTOR

Frederic Aubet ima titulu master inženjera mašinstva, stečenu na Univerzitetu u Francuskoj, na institutu Catholique des Arts & Metiers u Lilu. Diplomirao je i poslovnu administraciju na Londonskom Univerzitetu. Karijeru je započeo 1990, u Procter & Gamble, a nastavlja u kompanijama Ernst & Young i i2 Technologies. Od 2002, radi u Lafaržu gde obavlja nekoliko odgovornih funkcija, a zatim postaje generalni direktor Cement Moldove, a potom i Cement Hungary u Mađarskoj. Bio je direktor prodaje za klaster Centralne Evrope: Austrija, Češka, Mađarska, Slovačka i Slovenija. U aprilu 2016. godine pridružuje se CRH Srbiji.

Milan Ilić, Komercijalni direktor

Milan Ilić je diplomirao je na Gradjevinskom fakultetu u Beogradu, a magistrirao na IHE Delft Holandija. Nakon višegodišnjeg iskustva u Energoprojektu, radi u Hong Kongu, i u velikim kompanijama u Istočnoj i Centralnoj Evropi. U kompaniji je od 2002. godine

Suzana Vujičić, finansijska direktorka

Suzana Vujičić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Kragujevcu. Kompaniji se pridružila 2004. godine kao finansijski analitičar. Do 2010. godine obavljala je funkciju zamenika finansijskog direktora.

Maja Stojiljković, Direktorka za ljudske resurse

Maja Stojiljković je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine, a pravosudni ispit položila je 2001. godine. Nakon 12 godina rada u državnim organima i multinacionalnim kompanijama, pridružila se kompaniji 2008. godine.

Miloš Milojević, Tehnički direktor

Miloš Milojević je rođen 1983. godine. Master elektrotehnike i računarstva, diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, poslednju godinu studija završio u Portugaliji na fakultetu Elektronike i telekominikacija u Aveiru. Marta 2015., imenovan je za tehničkog direktora cementare u Popovcu.

Mirjana Vukosavić, Direktorka betona i agregata

Mirjana Vukosavić je rođena 1980. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, a magistrirala Internacionalnu ekonomiju na Univerzitetu u Bernu, Švajcarska. Pridružila se kompaniji 2006. godine. Udata je i ima dvoje dece.

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Zahvaljujemo se naVašeminteresovanju, uskoroćetedobitinašodgovor.

Kontakt

Za tehničku podršku pozovite nas na 0800 325 425

O CRH-u

Saznajte više o CRH-u u svetu

Lokacije

Možete nas naći na sledećim lokacijama